برچسب: حمل بار غرب تهران

اتوبار (سریع بار تهران) تهران به شهریار – باربری (سریع بار تهران) تهران به شهریار

اتوبار (سریع بار تهران) تهران به شهریار – باربری (سریع بار تهران) تهران به شهریار

شهرستان شهریار در غرب استان تهران قرار دارد.یکی از مشکلات این شهرستان مهاجرت زیاد به آن و رشد بی رویه اش است. باغداری و کشاورزی به عنوان شغل قدیمی مردم این دیار است. شرکت...

تماس با ما